loading Enviant...

Trāmits

ANIMALS DOMČSTICS

Aquest procediment descriu l’obtenciķ de la llicčncia per a la tinenįa i conducciķ de gossos potencialment perillosos, que ha de ser sol·licitada tant per la persona propietāria de l’animal com per qualsevol altra persona que el condueixi per espais públics.

 

IMPORTANT: simultāniament a la sol·licitud d’aquesta llicčncia, caldrā inscriure l’animal al cens municipal d’animals de companyia (vegeu el trāmit corresponent).

[+]

Aquest procediment té per objecte acomplir l’obligaciķ legal dels propietaris d’animals de companyia de registrar-los en el Cens Municipal d’Animals domčstics.

 

IMPORTANT: Si el gos és considerat potencialment perillķs, caldrā censar-lo en primer lloc i després obtenir la llicčncia de tinenįa d’animals perillosos (consulteu el trāmit corresponent) 

[+]

Donar de baixa un animal de companyia en el Cens Municipal d’Animals domčstics, per mort o trasllat de l’animal a un altre municipi

[+]

Comunicaciķ de qualsevol canvi en les dades d’un animal domčstic censat, ja sigui per canvi de domicili o per canvi de propietari, sempre que l’animal continuī residint en el terme municipal de Figueres. En cas que l’animal passi a residir fora del municipi, cal fer el trāmit de baixa en el cens de Figueres i acudir a l’ajuntament del nou municipi de residčncia per tramitar-ne l’alta corresponent

[+]
CEMENTIRI

Quan el titular del dret funerari mor, és necessari efectuar el trāmit del canvi de nom.

[+]

Canvi de nom de drets funeraris sobre parcel.les, criptes, columbaris, nínxols i panteons.

[+]

-->

Cessiķ de drets funeraris (nínxols, columbaris, etc) a favor de l'Ajuntament

[+]

-->
CERTIFICATS

Acte administratiu que dķna fe de la personalitat d’un ciutadā que signa un document. L’interessat portarā aquest document a l’Ajuntament i un funcionari donarā fe que el signant és qui diu ser.

[+]

Trāmit pel qual l’Ajuntament certifica que un ciutadā és viu. L’interessat presenta a l’Ajuntament un document, que normalment li ha estat lliurat per una altra administraciķ, que és segellat i signat per ordre de l’Alcalde conforme la persona s’ha presentat davant d’un funcionari municipal i, per tant, és viva.

[+]

Document que dona fe de l’empadronament al municipi de Figueres

[+]

Document que dona fe de l’empadronament de les persones que conviuen a un domicili del municipi de Figueres i que habitualment és requerit en actes notarials o trāmits administratius en altres paīsos.

[+]

Document que dķna fe de l’empadronament d’una persona en el municipi de Figueres en data anterior a 1996. 

[+]

Document que dona fe de la situaciķ exacta d’un immoble, solar, parcel·la o edifici, amb expressiķ del nom del carrer i número en quč es troba dins el municipi de Figueres. 

[+]

Document que dona fe de l’existčncia d’edificacions (normalment antigues) que no estan inscrites al registre de la propietat; el registrador de la propietat sol·licita el pertinent certificat abans d’inscriure-les.

[+]

Document que dona fe de l’aprofitament urbanístic d’una finca o parcel·la del municipi: planejament en vigor i aplicable, usos, edificabilitat, etc. 

[+]

Els interessats poden sol·licitar a l’Ajuntament duplicats i certificats de partes d’intervencions policials en accidents de circulaciķ i altres intervencions ocorregudes en el terme municipal.

 

[+]

És un document que acredita que un contribuent figura o no en els padrons fiscals municipals i on s’hi fa constar, si és el cas, la relaciķ de béns en el terme municipal que figuren a nom del sol·licitant. 

 

[+]

És un document que acredita que un vehicle gaudeix de l’exempciķ fiscal per tal que el seu propietari el pugui vendre.

[+]

Certificaciķ de la concessiķ de prestacions econōmiques socials i sol·licituds per tramitar bonificacions socials i subministraments essencials

[+]

L'Ajuntament certifica, a peticiķ de les entitats interessades, la relaciķ d'ajuts i subvencions concedides

[+]

-->

Document que acredita la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic i la disponibilitat i la suficičncia dels serveis públics

[+]
CULTURA

El Teatre Municipal el Jardí es pot cedir per a la realitzaciķ d’activitats diverses, amb prioritat per a les de tipus cultural i formatiu. Els particulars, institucions, associacions, etc., poden demanar-ne la cessiķ de l’ús per aquestes activitats.

 

[+]

"La Cate" es pot cedir per a la realitzaciķ d’activitats diverses, amb prioritat per a les de tipus cultural i formatiu. Els particulars, institucions, associacions, etc., poden demanar-ne la cessiķ de l’ús per aquestes activitats.

 

[+]
EDUCACIĶ

És la concessiķ d'una bonificaciķ en la quota d'assistčncia a les llars d'infants municipals de cares a afavorir les unitats familiars que acreditin escassa capacitat econōmica.

[+]
1  2  3  4  5     
© Ajuntament de Figueres 2012 ˇ Plaįa Ajuntament, 12 - Avda. Salvador Dalí, 107 | 17600 Figueres - Alt Empordā | Tel. 972 032 200 | Mapa Web |